Řecká literatura

  • Řecká literatura patří mezi nejstarší evropské literární památky. Počátky jsou v 8. st. př. nl.
  • Řecko mělo dobrou pozici pro obchodní cesty, a proto se dobře rozvíjelo. Již v 5. st. př. nl. byla většina Řeků gramotná. V tu dobu žilo v Aténách k 300 000 obyvatelům. 
  • Řečtí spisovatelé se snažili být originální a nenapodobovat jiná díla. Zajímavostí také je, že produkovali díla jednoho žánru.
  • Z počátku byla literatura pojímána jako druh zpěvu a později i divadla. Byly vyhlašovány také různé liberální soutěže, kterých si řečtí spisovatelé velmi cenili. 

období řecké literatury

archaické období

od 8. st. př. n. l. do 6.st. př. n. l.

Za počátek tohoto období se považuje Homérova tvorba, ale lze sem zařadit i památky před Homérem, které kolovaly mezi lidem v ústní podobě. 

Za konec tohoto období lze považovat Ezopovu tvorbu. 

V tomto období hrálo velkou roli nářečí. Řekové byly rozděleny na různé kmeny a každý kmen měl jinačí nářečí, které ovlivňovalo i druh tvorby. Díky tomu spisovatelé psali v jednom žánru. Jednalo se o EpikuLyriku a Prózu.

Epika

Nejznámější a také nejoblíbenější epické útvary byly Eposy. Jedná se o básnické vyprávění s poutavým dějem. Často popisujícím příběhy hrdinů. 

Mezi nejznámější eposy patří Homérova díla Ilias a Odyssea a Hésiodosovo dílo Theogoniá

 Lyrika

Nastupuje po Homérově Epice. Epika je zatlačena do ústraní. Lyrika se vyjadřuje k aktuálním událostem. Je recitována, nebo zpívána za doprovodu píšťaly, nebo lyry.

Nejčastěji se dělí podle zaměření na: 

  • elegickou - vážná, ale nemsí to být vždy žalozpěvy
  • jambická - kritizuje společenské události
  • melická - osobní, subjektivní pocity
 

Sapfó

Anakreón

Próza

Ezop

klasické období

helenínské období


Líbí se vám tato stránka? Doporučte ji svým přátelům pomocí tlačítek níže. Děkuji


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace